Sākums Par mums LPA struktūra

Latvijas Psihiatru Asociācijas struktūra

Dr. Elmārs Tērauds

LPA prezidents

mob. tālr.: +37129434751
tālr. darbā: +37167080207
fakss +37167080132
e-pasts: e.terauds@inbox.lv, lpa@latnet.lv
Adrese: Tvaika 2, Rīga, LV1005

 


 

LPA valde

B.Kupča 

E.Rancāns

A.Kišuro

S.Pūce

I.Bauska

I.Vasins

M.Jumeja

I.Ķiece

I.Šapele

N.Gaibišele

Ņ.Bezborodovs

LPA sertifikācijas komisija

E. Rancāns

E.Tērauds

B.Kupča

M.Caune

R.Andrēziņa

A.Kišuro

S.Pūce

I.Ķiece

LPA tiesu psihiatrijas ekspertu sertifikācijas komisija

I.Cera

I.Vasins

L.Zilbermane

A.Rutkis

G.Sondore