Sākums Par mums Jauno psihiatru sekcija

Jauno psihiatru sekcijas valde

J. Bušs – prezidents L. Grauda – viceprezidente
L. Bērze – sekretārs

Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno psihiatru sekcija ir ieinteresēta un atvērta sadarbībai ar dažādām nevalstiskām organizācijām un valsts iestādēm dažādu projektu attīstīšanai, pacientu tiesību aizstāvībai, sabiedrības izglītošanai psihiskās veselības jautājumos un jauno ārstu interešu aizstāvībai.

Saziņai ar Jauno psihiatru sekcijas valdi rakstīt uz e-pastu – psihiatru.asociacija@gmail.com ar norādi “Jauno psihiatru sekcijai”.

 Aktualitātes

03.11.2014. notika ikgadējā Latvijas Psihiatru asociācijas Jauno psihiatru sekcijas sēde, kurā tika sniegta atskaite par iepriekšējajā gadā notikušajām aktivitātēm, tika ieskicēti plāni 2014/2015/gadam un tika pārvēlēta Jauno psihiatru sekcijas valde, kā arī tika uzņemti jaunie biedri LPA un t.sk. Jauno psihiatru sekcijā.

2014.g.novembrī izveidota Jauno psihiatru sekcijas facebook.com domu biedru grupa lapa, lai veidotu “laikmetīgāku”, ātrāku un regulārāku domu apmaiņu starp sekcijas biedriem.

Mudinam kolēģus aktīvi iesaistīties Jauno psihiatru sekcijas aktivitātēs un dot savas idejas par turpmākajām vēlamajām rosīgajām darbīb un aktuālajām