BIEDRI

Uzvārds Vārds
Abrazoviča Tamara
Aivare Ināra
Akatovs Aleksandrs
Amoliņa Dace
Ancāne Santa
Andrēziņa Raisa
Andžāne Gunta
Andžāns Pēteris
Ansberga Velta
Apine Ināra
Apsīte Anita
Arāja Lūcija
Arāja Elita
Arāja Mudīte
Arājs Andris
Aumeisters Egons
Barengo Inta
Barsova Irina
Bauska Inga
Beinaroviča Aelita
Bensone Dagnija
Bezborodovs Ņikita
Birule Inta
Bodins Vitālijs
Bojarincevs Oļegs
Bojārs Jānis
Bredermanis Rihards
Bredovska Aisma
Breikšs Jānis
Brokāne-Čekstere Baiba
Brūdere Linda
Bundža Oskars
Buģins Jānis
Bērziņa Ināra
Caune Mintauts
Cedriņa Rudīte
Cera Ingrīda
Cimdiņa Ija
Cīrulis Normunds
Damberga Edīte
Daukšte Albina
Demenčuka Viktorija
Deņisovs Sergejs
Dimante Natālija
Dišlere Zanda
Dobroštana Tatjana
Dobrā Ilze
Doķe Dace
Dreimane Aina
Druvietis Jānis
Dubinska Anna
Dīriņa Māra
Eglīte Māra
Egmane Evija
Eidemanis Juris
Embrika Ilze
Erise Ilze
Erne Maija
Everte Marija
Feldmane Aina
Gaibišele Nata
Gaibišelis Raimonds
Ganža Jeļena
Girgensons Roberts
Gocka Larisa
Goldbergs Artūrs
Grava Rūta
Greivule Irēna
Grietēna Lilita
Grigorjevs Leonīds
Grigule Ilze
Grigurko Vladimirs
Grīnfelde Inga
Grīnvalde Arianda
Gulbis Dzintars
Hadkevica Erna
Hohlova Tatjana
Idžone Silva
Ivahņenko Tamāra
Ivanova Tatjana
Ivanovs Rolands
Izbavitele Ņina
Izbavitelis Fjodors
Iznovs Jevgēnijs
Jakimoviča Anna
Jakimovičs Arkādijs
Jakovela Gunta
Jansone Dace
Jansone Rasma
Jekimovs Aleksandrs
Jeļisejevs Sergejs
Jorena Liena
Joņina Regīna
Juhņēviča Vineta
Jukāms Guntis
Jumeja Māra
Jumejs Uldis
Jurkiševs Vents
Kabuce Valda
Kaju Sarmīte
Kalnietis Guntis
Kalniņa Ludmila
Kalvišķe Solveiga
Kandele Danuta
Karčevska Ilma
Kazdaibedina Larisa
Kaziks Vladimirs
Kaļiņina Jeļena
Keiša Benita
Kiparisova Gaļina
Kirilovs Mihails
Kirkups Pērs
Kivleniece Romualda
Kišuro Aigars
Klagiša Ināra
Klotiņa Rasma
Kobeļeva Inese
Konoņenko Aleksandrs
Kostina Ļubova
Kovriga Pāvels
Koļesņikovs Sergejs
Kramičs Andrejs
Krasovskis Zigmunds
Krauze Agnese
Kreica Ingrīda
Krieviņš Andrejs
Kristiņa Skaidrīte
Kromule Agita
Krugļaks Konstantīns
Krumholcs Oskars
Krumpane Ērika
Krūtaine Gunta
Kulakovs Vadims
Kupča Biruta
Kurakina Natalija
Kurača Rima
Kuzmina Jeļena
Kuzņecovs Vladimirs
Kuģe Indra
Kļučņiks Roberts
Lakeviča Zita
Lapiņa Lūcija
Lapiņa Liene
Laucis Edgars
Lazovika Jeļena
Leice Antra
Lejiņa Vita
Lemeševska Larisa
Lemešonoka Iveta
Lielais Mareks
Liepiņa Valija
Liepiņa Daina
Ligure Laura
Lilisone Rita
Liseckis Armands
Loginovs Jaroslavs
Logins Juris
Lose Valentīna
Loseviča Marina
Losevičs Aleksandrs
Lubins Nikolajs
Luginskis Lehs
Lutuma Elfa
Lutums Andris
Lāce Ārija
Līce Dace
Lūciņa Ruta
Maculēviča Nataļja
Mališa Irina
Mančinska Edīte
Margoļina Jeļena
Martinova Mudīte
Marķe Lilli
Matisone Ieva
Mazulis Česlavs
Mecs Nikolajs
Meldere Ruta
Meščerjakovs Alberts
Mežule Vaira
Mihailova Ina
Millere Inga
Mironoviča Tatjana
Mičulis Ilmārs
Morozova Mārīte
Muižniece Aina
Mukāne Monika
Nalivaiko Rita
Neliusa Gaļina
Neperte Diāna
Novikova Larisa
Orlovs Vladimirs
Ostrovska Viktorija
Otzule Rita
Ozola Māra
Ozoliņa Nellija
Ozoliņa Irēna
Ozoliņš Jānis
Paegle Ilona
Paeglis Vilnis
Pamše Anna
Pancs Arkādijs
Parovinčaka Tatjana
Pavilēna Rasma
Pelne – Bērziņa Ilze
Petuha Inta
Pilders Pēteris
Pjaribratova Nadežda
Plotere-Plociņa Marija
Pokrovskis Vitalijs
Polis Gints
Polovņikova Lidija
Ponomarjova Ludmila
Popova Inna
Poriņa Daina
Priedniece Zaiga
Prokofjeva Lilija
Prokofjevs Jurijs
Pudāne Ludmila
Pundura Ludmila
Punka Andrejs
Purviņa Santa
Pētersone Agnese
Pļaviņa Iveta
Pūce Sandra
Pūpoliņa Ilze
Rage Krista
Raituma Dace
Rancāne Santa
Rancāne Regīna
Rancāns Elmārs
Razdaibedina Larisa
Reiktere Ieva
Reinholde Ariāna
Renemane Ļubova
Rezņik-Martovs Ariels
Riževs Arnis
Rodins Vitālijs
Rokpelnis Andrejs
Romančikova Ludmila
Romančikova Ludmila
Rostoka Sallija
Rozentala Inta
Roziņa Ineta
Rude
Rusaka Marija
Rusmane Elita
Rutkis Arnis
Rēvelis Pauls
Rūde Iveta
Samule Inesa
Saulītis Andris
Siliņa Anita
Simsone Dace
Sivkova Vanda
Sizova Marina
Siņeviča Marija
Skadiņa Renate
Skerškāne Dace
Sliķe Vera
Smilga Ināra
Smilgāja Evija
Sokolova Olga
Sondore Gunta
Sočnevs Igors
Sočņeva Zuzanna
Spridzāne Ņina
Stoligvo Lada
Strautmane Valda
Strautzele Olga
Stražinska Sandra
Strogonovs Juris
Strolis Imants
Strēlniece Valda
Surģeniece Natalija
Sētiņš Gunārs
Taranda Zigrīda
Tatarincevs Vadims
Taube Māris
Teļežanska Larisa
Tiesnese Vilija
Titovs Aleksandrs
Treimane Ilze
Trimda Gunārs
Trubačovs Aleksandrs
Tuzika Dace
Tērauda Svetlana
Tērauds Elmārs
Ušpele Ilze
Varlova Larisa
Vasins Sergejs
Vasins Igors
Vasiļevska Larisa
Veinberga Inga
Veita Iveta
Veits Uldis
Velmers Oskars
Veržbickis Aleksandrs
Veselovskis Andris
Voitkāne Sarmīte
Volkovs Sergejs
Voroncova Jūlija
Vēvere Zinta Astrīda
Vīgante Maija
Zabolockis Konstantins
Zaharova Ņina
Zaharovs Vladimirs
Zaikovskis Pavels
Zarakovska Rovēna
Zariņa Anita
Zeibote Santa
Zeme Imants
Zeps Jānis
Zilbermane Ludmila
Zubača Elita
Zālīte Ilona
Zārde Inga
Ādmine Aina
Ārgule Vija
Čicins Sergejs
Ķeruže Linda
Ķevere Laura
Ķiece Iveta
Ķipure Dace
Ņečajeva Gaļina
Šakels Viktors
Šapele Inna
Šaripovs Vadims
Šmoņins Igors
Šternberga Beāte
Štāle Dzintra
Šuļmane Tatjana
Švarcs Inārs
Šveca Ksenija
Ščerbakovs Nikolajs
Žarikovs Igors
Žemaite-Dzicēviča Jeļena
Žilinska Guna
Žilinskis Gaismonis
Žoludjs Valentīns