Sākums Kontakti

Elmārs Tērauds, LPA prezidents

Tālrunis darbā: 67080207
E-pasts: e.terauds@inbox.lv
Tvaika iela 2, Rīga LV 1005


Prof. Biruta Kupča, LPA viceprezidente

Tel. 67080224
lpa@latnet.lv
Tvaika iela 2, Rīga LV 1005


Prof. Elmārs Rancāns, LPA viceprezidents, Sertifikācijas komisijas vadītājs
Tel. 67080133
lpa@latnet.lv
Tvaika iela 2, Rīga LV 1005


Ņikita Bezborodovs, LPA valdes sekretārs

Tālrunis: +371 28 343 256
E-pasts: psihiatru.asociacija@gmail.com


 

Asociācijas rekvizīti:

Biedrības nosaukums: Latvijas Psihiatru Asociācija

Reģistrācijas numurs: 40008172347

Konta numurs: LV 59 HABA 0551 0302 9816 6 LVL

Bankas nosaukums: AS «Swedbank»

Bankas SWIFT kods: HABALV22