19 – 21.09.2013. Latvijas Ārstu kongress

21.09.2013. (sestdien) 09.00 – 12.00.

Psihiskās veselības tēmai veltīta sēde, tajā piedalīsies psihiatri, narkologi, psihoterapeiti.

Iespējams atsevišķs seminārs 20.09. par psihisko veselību (dažādu Latvijas reģionu un citās Eiropas valstīs praktizējošu speciālistu ziņojumi)

Informācija kolēģiem,  kas gribētu uzstāties ar priekšlasījumu:

  • Uzstāšanās ilgums 10-15’
  • Tematika saistīta ar aktuāliem jautājumiem (pētījumi, pieredze, psihiatriskās palīdzības iespējas un attīstība, psihiatrijas vieta medicīnā šobrīd u.c.)

Tēmu pieteikumu (nosaukumu un īsu aprakstu (3-4 rindiņas)) lūdzu sūtīt man (e.terauds@inbox.lv) vai prof.E.Rancānam (erancans@latnet.lv) vai asoc.prof. B.Kupčai (biruta.kupca@rsu.lv, lpa@latnet.lv). Tēmu pieteikumus vērtēs LPA valde.

Lūdzu pieteikties līdz 10.03.2013.

Lūdzu informēt kolēģus par tuvojošos LĀB kongresu, īpaši kolēģus, kas strādā ārzemēs – kongress būs vieta diskusijām, pieredzes apmaiņai.

 

Informāciju par norises vietām, programmu un dalības maksu meklēt: www.arstubiedriba.lv

Sākums Bez tēmas 19 – 21.09.2013. Latvijas Ārstu kongress